Nieuws


Op 7 April 2018 vond de Fokkersvergadering en AV plaats. 


Er werd geconstateerd dat nog niet alle, eerder in de AV overeengekomen wijzigingen, in de reglementen waren verwerkt. Dit is alsnog gedaan. Er werd gesproken over kunstmatige inseminatie. Dit gebeurt veel, al dan niet door de fokker zelf uitgevoerd, maar wordt niet als zodanig gemeld. Afgesproken is dat fokkers dit wel bij de vereniging moeten melden zodat er beter beeld ontstaat met betrekking tot de vruchtbaarheid van ons ras. De informatie blijft binnen de vereniging. 

Ook de dek- en geboorteaangiften worden regelmatig niet tijdig en/of niet juist ingevuld en ingestuurd. Wanneer de dek- en/of de geboorteaangifte niet binnen de gestelde termijn plaats vindt dan zal de pupinfo niet op de site worden vermeld.

Ook evt andere aanwezige nesten worden dan niet vermeld!


Wist u dat u ook uw kinderen lid kunt maken van Commedia? Een jeugdlidmaatschap kost € 10 euro per jaar!


Er staan nieuwe items bij 'evenementen' voor 2018! Nieuwe datum voor een uithoudingstest en staat er een wandeling gepland in zowel Noord als Zuid tijdens de pinksterdagen!Denkt u aan de contributie voor het nieuwe jaar


3 December was er in zowel Noord als Zuid een wandeling. Het was weer gezellig!!

We wensen u een fijne decembermaand, fijne dagen en alle goeds voor 2018. We hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen verwelkomen op één van onze evenementen!


Vandaag, 29-10-2017, namen twee aspirant keurmeesters deel aan het compact keurmeestersexamen. Dit examen werd georganiseerd op het jubileumfeest ter ere van het 60 jarig bestaan van onze vereniging.

Hildeward Hoenderken en Wendy van Oosten van harte gefeliciteerd met het behalen van dit examen. De mopshond heeft er weer twee keurmeesters bij!


Met 112 mopsenliefhebbers en 82 mopsjes hebben we genoten van een gezellige dag tijdens het jubileumfeest van Commedia. Het 60 jarig bestaan werd gevierd met een wandeling, mopsenrace, verkleedparty en heerlijk eten ter afsluiting.

Fijn dat iedereen zo enthousiast was, graag tot een volgend evenement!

wandeling 60 jr

Filmpje met een impressie van deze dag (met dank aan Alwin Bakema);


Er staan weer nieuwe activiteiten onder "evenementen". 

Vindt u het leuk om ook eens wat te organiseren of mee te helpen neem aub contact op met één van de bestuursleden. Vele handen maken licht werk!


Op 26 November 2017 organiseert de Federatie van rasverenigingen van Dogachtige honden de 20ste Dogachtige show, Brabanthallen Den Bosch.

Meer informatie en inschrijven kan via onderstaande link;

http://www.dogachtigen.com/

banner dogachtigenEr is weer een nieuwe wandeling gepland voor zowel Regio Noord als Zuid! Kijk bij evenementen voor meer informatie en om in te schrijven.


23 April 2017: Voorjaarswandeling, een kleine impressie van deze gezellige dag vind u hier!

----------------------------------------

CONVOCATIE ALGEMENE VERGADERING 2017

Convocatie van de Algemene Vergadering van Commedia

Datum AV          : 8 april 2017

Locatie               : sportcomplex de Kamp, Bosrand 15-17 Woudenberg

Zaal open           : 13.00 uur

Start AV              : 13.15 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken t.b.v AV
 3. Notulen AV 2016 (zie Commedia Contactblad 2-2016)
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Verkiezing kascontrole Commissie
 8. Voorstellen:
  a. Voorstel: Reglement Pupinfo laten vervallen zie voor toelichting Bijlage 1.
  (Dekaangifte verplaatst naar reglement Zorgvuldige Fokker)
  b. Voorstel: Aanpassen Reglement Zorgvuldige Fokker (RZF) en Verenigings Fokreglement (VFR)
  zie bijlage 2. o.a. artikel 2.3.1 en 2.6 (gebruik mopsen van EGCN fokkers die niet aan de gezondeheidseisen
  van Commedia voldoen en inzetten reu t.b.v dekking van een teef van een EGCN fokker en Patella ivm protocol RvB)
  c. Voorstel: Plan van aanpak outcross zie bijlage 3.
  d. Voorstel: Gebruik en invoering van ZooEasy als Database. ZooEasy zal worden gebruikt voor het invoeren en bijhouden van
  gegevens van onze Mopshond, om zo eveneens resultaten gezondheidsonderzoeken te registereren en inteelt coëfficiënt te
  kunnen berekenen.
  e. Voorstel: Invoeren rooster van aftreden bestuur Commedia zie Bijlage 4.
 9. Bestuursverkiezing
  a. Jan Schop (secretaris) is aftredend en stelt zich herkiesbaar
 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting

04-03-2017
Op de komende AV, 8 april 2017, zullen er o.a. bestuursverkiezingen plaatsvinden.
De secretaris Jan Schop is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Evt tegenkandidaten kunnen zich aanmelden op de wijze zoals deze in de statuten wordt beschreven.

Onze nieuwe website is klaar! We hopen dat u op deze site al uw informatie kunt vinden die u nodig heeft. Mocht u toch nog iets anders willen dan zou het fijn zijn als u hierover contact opneemt.

Binnenkort zal de jaarlijkse Kampioensclubmatch plaatsvinden. We hebben een bekende keurmeester bereid gevonden om deze dag onze mooie mopsjes te komen keuren en hopen u deze dag te zien! U kunt inschrijven via “evenementen”.