Het Bestuur

Home

 

Voorzitter
Joke Abbenhuis      
Email

Secretaris
Wendy Davenschot
Email

Penningmeester
Harrij Luijkx
Email

Ledenadministratie
Hetty Bischof
Email

Evenementen
Anette van der Meijden
Email

Fokkerij
Jan Grit                      
Email

Gezondheid
Jan Grit              
Email

Websitebeheer
Harrij Luijkx
Email

Clubarchivaris
Peter Brugge              
Email

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.

Facebook