Lidmaatschap 2023

Commedia laat weten dat het lidmaatschap dit jaar niet word verhoogt!

Mocht U echter besluiten om het lidmaatschap op te zeggen dient U dit te doen voor 1-12-2023.

Graag verzoek ik U, om het formulier te gebruiken zodat de ledenadministratie,

uw opzegging naar behoren kan afwikkelen.

Uiteraard zien we graag dat U lid van onze vereniging blijft.

Het enigste wat wij U vragen is om het zelf over te maken naar rekeningnummer NL25 INGB 0001 1504 75,

BIC INGBNL2A, ten name van Commedia te Hoogerheide.

Met vermelding welk lidmaatschap. (en/of kennelvermelding)

Alvast Bedankt

Harrij Luijkx

penningmeester Commedia


U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.