Wat jammer dat U uw lidmaatschap opzegt.                                                          
Maar ook hier gelden regels voor, zoals in onze reglementen staat vermeld.
Opzeggen dient U voor 1 december van het lopende jaar te doen.     

Aan ieder lid, gezins- of jeugdlid word gevraagd om dit formulier te gebruiken.