Het formulier gaat van start zodra de basis gegevens zijn ingevuld.
Zodra U op de verzendtoets drukt en Dit veld is verplicht ziet, vult U het alsnog in.
Het lidmaatschap van Commedia
-----------------------------------------------------------------------------------------
De contributie voor 2022 bedraagt : Leden € 27,50 per jaar.
(+ € 2,50 administratie kosten, eenmalig voor nieuwe leden)
Gezinsleden € 10,00 per jaar || Jeugdleden € 10,00 per jaar Buitenlandse leden € 32,50 per jaar
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (alleen fokkers)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschapsgeld van het lopende jaar, mits zij gelijktijdig de jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar betalen.

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.