Wijziging uitnodiging ALV

Naar aanleiding van de, met ingang van zaterdag 13 november j.l.,  verscherpte corona-maatregelen zijn we helaas genoodzaakt de ALV, welke gepland staat voor woensdag 1 december a.s., in een andere vorm plaats te laten vinden.

Omdat het niet mogelijk is om bij de Camp in Woudenberg samen te komen op het tijdstip dat in de uitnodiging vermeld staat, nodigen wij u graag uit deel te nemen aan een digitaal overleg, via Teams.

Het onderwerp en de agenda blijven ongewijzigd, evenals de aanvangstijd.

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 24 november 2021 via email te willen reageren indien u van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken. U kunt uw bericht sturen aan secretariaat@commedia-mopshond.nl

U ontvangt dan tijdig een uitnodiging via email met link naar het Teams-overleg. Voor het stemmen op het geagendeerde onderwerp bij onze ALV zullen we tijdens het overleg een emailadres bekend maken waar u uw stem kunt uitbrengen.

Tevens verzoeken wij u om eventuele vragen over het geagendeerde onderwerp, vooraf via eerder genoemd emailadres in te willen sturen, wij zullen dan trachten deze tijdens het overleg te beantwoorden.

Wij hopen iedereen op 1 december digitaal welkom te mogen heten.

Bestuur Commedia