Home

Onze voorzitter is daar als vertegenwoordiger van onze vereniging aanwezig geweest.
Nadat de voorzitter Dhr. J. Alberts de vergadering opende en iedereen nog eens op de corona maatregelen had gewezen, nam een van de aanwezigen het woord en diende een motie van wantrouwen tegen het bestuur in. Echter, een motie dient bij de rondvraag ingediend te worden, waarna de voorzitter verzocht werd er een punt van orde van te willen maken waarbij de rondvraag hoger op de agenda kwam te staan. Dit bleek echter ook niet mogelijk omdat de rondvraag volgens de voorzitter juist aan het eind van de vergadering hoort zodat aanwezigen in de gelegenheid gesteld worden vragen te stellen naar aanleiding van de vergadering. Op dat moment kreeg de spreker bijval en werd de voorzitter gevraagd de vergadering te willen schorsen zodat het bestuur zich kon beraden over deze vraag. Hier heeft de voorzitter niet mee ingestemd en is verder gegaan met de agenda.
Portefeuillehouder fokkerij Mw. G. Kolster heeft een duidelijke presentatie gegeven van de tijdlijn met betrekking tot de kortsnuitproblematiek. Dhr. J. Deckers heeft uitgelegd dat het register afstammingsbewijzen inmiddels achterhaald is door de FCI Limited Registration. In meerdere landen wordt dit al gebruikt. Wanneer de betreffende hond later toch aan de gezondheidseisen blijkt te voldoen kan de eigenaar de Raad verzoeken deze Ltd. Reg. in te trekken, zodat de betreffende hond ook in de fokkerij ingezet kan worden.
Verder heeft de Raad nogmaals benadrukt afstand te nemen van de CFR en in te zetten op de convenanten met daarin opgenomen de RFG ( BOAS test)
Er wordt door de aanwezigen nog gesproken over het feit dat een goede communicatie heel belangrijk is.
Daarna kwam de rondvraag ter orde. Dhr C. Canta vroeg het woord aan de voorzitter en deelde de vergadering mee dat zowel hij als Dhr. J. Deckers zullen aftreden als bestuurslid na deze vergadering.
Uiteraard was er grote verbazing, waarna besloten werd door de indieners om de motie in te trekken.
Al met al een bijzondere en bewogen vergadering, de laatste vergadering geleid door voorzitter Jack Alberts, aangezien hij aftrad en niet herkiesbaar is.

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.