Update fokkerij van kortsnuiten
 
In de afgelopen maand heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met de rasverenigingen die de 12 kortsnuitrassen vertegenwoordigen, na een pauze van anderhalve maand door het aftreden van alle zittende bestuursleden van de Raad van Beheer en door de feestdagen. De eind november 2020 gekozen bestuursleden hebben alle taken moeten overnemen en hebben tijd nodig gehad zich de diverse dossiers eigen te maken.
Doelstelling van de gesprekken is om een convenant af te sluiten, dat moet resulteren in het weer afgeven van stambomen voor pups die geboren zijn uit ouders die op diverse punten zijn gecontroleerd op gezondheidseisen, met name de Cambridge BOAS test. Op deze manier kunnen fokkers aantonen dat zij gezonde honden fokken, zoals de wet vraagt.
 
We werken samen met de Raad van Beheer verder aan het convenant en de zaken die voor de uitvoering geregeld moeten worden. Het zal nog enige tijd vergen, maar allen zijn positief over het werken aan een convenant.
Het bestuur van de Raad van Beheer zal betreffende het traject naar het convenant binnenkort een besluit nemen. Naar verwachting blijven de reeds gemaakte afspraken staan. Gezamenlijk werken wij aan een voorlopige tijdslijn. Alle verenigingen van de 12 kortsnuitrassen worden betrokken in het overleg. Er worden gezamenlijk algemene regels opgesteld voor een convenant en daarnaast worden per ras specifieke gezondheidseisen opgesteld.
De Corona perikelen hebben helaas vertraging opgeleverd. Zo is het voor de nog te benoemen lead-assessor niet mogelijk naar Engeland te reizen om de vereiste training te ontvangen. Zodra daarvoor een oplossing is gevonden zullen vervolgens aan verschillende dierenartsen in Nederland de trainingen worden gegeven opdat zij de vereiste gezondheidsonderzoeken conform het convenant kunnen uitvoeren. De Raad van Beheer verwacht dat deze trainingen over 2 maanden wel kunnen worden gegeven.
 
Over 6 weken zullen wij een verdere update van de situatie geven.
 
Namens het bestuur
Jan Grit (Fokkerij & Gezondheid)
Joke Abbenhuis (Voorzitter)

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.