Beste leden van Commedia,

Zoals zij zelf zaterdag al hebben aangegeven op Facebook, hebben Joke en Hetty besloten dat ze om persoonlijke redenen,
geen deel meer uitmaken van het bestuur van Commedia.

De rest van het bestuur respecteert hun besluit. Het bestuur bestaat nu dus tijdelijk uit vier personen.

Door deze ontwikkeling hebben we moeten besluiten de Algemene ledenvergadering, die was gepland voor begin December,
uit te stellen tot medio Januari.

We hopen dat er in die ALV een nieuw bestuurslid kan worden benoemd.

Belangrijke onderwerpen zullen verder zijn het beleid van de vereniging en de relatie met de Raad van Beheer.

Nadere informatie wordt in de loop van December aan de leden toegezonden.

Het bestuur

 

 

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.