UITNODIGING

Het bestuur van Commedia nodigt de leden uit voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst en aansluitend daaraan een Algemene Ledenvergadering (ALV).

De bijeenkomst en de vergadering vinden plaats op Woensdag 1 december in Sport- en vergadercentrum De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP te Woudenberg (voor de routebeschrijving: www.decamp.nl). Aanvang van de informatiebijeenkomst is 19:30 uur; de ALV zal aansluitend plaatsvinden.

Onderwerp

Zowel de informatiebijeenkomst als de ALV hebben uitsluitend betrekking op het convenant dat het bestuur wil afsluiten tussen de vereniging Commedia en de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland. Het convenant heeft betrekking op het uitvoeren van gezondheidstesten, die vooral gericht zijn op de BOAS-problematiek. Dit convenant is bij deze brief gevoegd.

Programma

De informatiebijeenkomst zal worden gebruikt voor het geven van een toelichting op inhoud, achtergronden en doel van het convenant, en voor het beantwoorden van vragen. Hiervoor zal, naast het bestuur, een lid van het bestuur van de Raad van Beheer aanwezig zijn.

De aansluitende ALV heeft één inhoudelijk agendapunt: het bestuur vraagt het mandaat van de leden voor het afsluiten van het convenant. Dat zal zo snel mogelijk daarna worden gedaan door ondertekening van het convenant.

Belangrijk

Zoals u wellicht weet is het momenteel niet mogelijk mopsen te fokken die voldoen aan de rasstandaard, omdat het ministerie van Landbouw een langere neus eist dan volgens de standaard is toegestaan. De universiteit van Cambridge heeft langdurig wetenschappelijk onderzoek verricht naar het Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS); onderzoek naar de oorzaak van ademhalingsproblemen bij kortsnuitige honden. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de neuslengte van de hond en eventuele ademhalingsproblemen.

Met de ondertekening van dit convenant zal Commedia bevorderen dat alle Mopsen waarmee wordt gefokt, de BOAS-gezondheidstesten met goed gevolg hebben doorstaan. Deze testen zijn ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge en zijn wetenschappelijk gevalideerd. Op die manier kan worden aangetoond dat de mopsen waarmee wordt gefokt, gezond zijn.

De ondertekening van het convenant is daarom van groot belang voor het voortbestaan van de Mopshond in Nederland, en daarmee voor uw vereniging.

Agenda van de ALV

  1. Opening; vaststelling van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
  2. Stemming: Het bestuur vraagt de leden mandaat te verlenen aan het bestuur om het convenant met de Raad van Beheer af te sluiten.
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting.