Woudenberg, 8 juli 2020

In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin de volgende punten zijn opgenomen:

1. – Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts
stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels rond
gezondheid en welzijn is voldaan.

2. – Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge
BOAS Research Group’ gebruikt worden.

3. – Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de
gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen
laten uitvoeren.

4. – Als aan de voorwaarden van de rasspecifieke convenanten wordt voldaan,
worden stambomen per 1 oktober weer uitgegeven voor de 12 kortsnuitige
rassen. In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

Namens de Rasverenigingen van de kortsnuitige honden en de Raad van Beheer

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.