KCM 2018

Klik hier voor de link naar de catalogus van de Kampioenschapsclubmatch.

Trijn Allema van Oogappel Diesajn    Fokker/ Eig; O. Meijboom  CAC, BESTE TEEF, BOB EN HIERMEE
CLUBWINNAAR 2018

Wild Pug's Dream Boy Rocks the Ring NL BE LUX CR INT CH CW'17 BPDCCW'17 NJK'16 BEJK'17,
Fokker/Eig: N. Tolman   CAC, BESTE REU, BESTE ZWARTE MOPS, BOS


Federico vom Ulmer Haus  Fokker: M. Jansen  Eig: N. Tolman BESTE VETERAAN

Wild Pug's Great Balls of Fire   Fokker/ Eig: N. Tolman  RESERVE CAC

Montes Auri Grace kelly   Fokker: E Chekalenko  Eig: DM Sterk-Skledar  RESERVE CAC

Clownycake Sir Lancelot Du Lac  Fokker: M. Sandman  Eig: M. Zuidmeer  BESTE JONGSTE PUP

Doutzen Wieke fan Allemastate   Fokker: M. Gerritsen-Geertsma  Eig: DM Sterk-Skledar  BESTE PUP