Beste mopsen liefhebbers en fokkers

Naar aanleiding van het overleg dat op 4 juni j.l. heeft plaats gevonden met de kortsnuitverenigingen
en de Raad van Beheer willen we graag het volgende met u delen.

Het overleg had een prettig karakter en is zeker productief geweest. Inhoudelijk kunnen we op dit moment nog niets melden helaas omdat de besprekingen zich nog in een zeer vroeg stadium bevinden.
Wel is duidelijk geworden dat de RvB het er niet bij laat zitten, en is een begin van een plan aan ons aangegeven.

Toch wil ik hier graag een persoonlijke noot aan toevoegen, ik weet als geen ander hoe iedereen zich voelt.
Bedonderd, in de steek gelaten maar ook dat eeuwige moeten wachten.

Ook ik stond nog maar een half jaar geleden aan dezelfde kant van de bestuurstafel als jullie allemaal.
In de afgelopen maanden is er al veel werk verzet achter de schermen.

Het voltallige nieuwe bestuur zet zich met hart en ziel in voor onze zaak en dat we daarbij afhankelijk zijn van andere instanties en agenda’s is onvermijdelijk.

Iedereen heeft afspraken en overlegjes her en der (en soms moet er ook nog gewoon gewerkt worden) dus planning is soms lastig. Maar dat we er bovenop zitten moge duidelijk zijn.

Namens het bestuur vraag ik nogmaals om de rust te bewaren en geduld te betrachten.
Het is een zware opgave maar we zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen.

Zoals altijd, we houden u op de hoogte.

Namens het bestuur

Jan Grit – Commissie Fokkerij en Gezondheid

Joke Abbenhuis – Voorzitter

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.