English version                                                                                        

Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen.

Hollandse Bulldoggen Club 
– Eerste Gezelschapshonden Club Nederland 
Shih Tzu Club Nederland – Boston Terriër Club Nederland – 
Commedia Mopshonden Vereniging – Engelse Bulldog Club Nederland 
Bulldog Club Nederland – Pekingees en Dwergspanielclub 
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

 
Aan het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland t.a.v. het secretariaat, dhr. R. Nuberg p/a Emmalaan 1618 1075 AV Amsterdam

24 juni 2020

Geacht 
bestuur,
 
In navolging op het afwijzende antwoord van de minister op het door de Raad van Beheer en de bovengenoemde verenigingen gezamenlijk opgestelde fokbegeleidingsplan, deelde u ons op 11 mei jl. mee de dekaangifte en registratie van kortsnuitige honden met ingang van 18 mei aan te passen.
Feitelijk houdt dit in dat de Raad van Beheer geen stambomen meer afgeeft aan pups geboren uit rastypische ouderdieren van de volgende rassen:
AffenpinscherBoston TerriërEngelse Bulldog, Franse Bulldog,
Griffon BelgeGriffon BruxelloisPetit BrabançonJapanse Spaniel
King Charles SpanielMopshondPekingees en Shih Tzu.
 
Dit desastreusbesluit maakt de fok met honden conform de ras-standaard van deze rassen in Nederland onmogelijk. De fokkers van deze rassen zijn daarmee zwaar gedupeerd. Daarnaast zal het gevolg
van dit besluit zijn dat ook de rassen met een CFR tussen 0.3 en 0.5 snel zullen volgen. Tevens schept het een precedent voor het op dezelfde wijze uitsluiten van ras-typische honden van andere rassen met uiterlijke kenmerkenwelke op even zo gemakkelijke doch misleidende wijze zullen worden aangevallen.
Internationaal heeft dit besluit zowel binnen de FCI als de aangesloten contractpartners reeds tot veel verontwaardigde en verontruste reacties geleid. De betrokken verenigingen zijn het er dan ook over eens dat dit een onrechtmatig besluit is waarbij aan de bepalingen gesteld in het kynologisch reglement voorbij wordt gegaan. Wij willen u hierbij vier dringende verzoeken voorleggen teneinde de situatie van vóór 11 mei jl. te herstellen én te voorkomen dat de huidige situatie zorgt voor een dominoeffect waarbij vele rassen zullen volgen:

Verzoek 
1:
De Raad van Beheer herroept per direct en met terugwerkende kracht de aangepaste registratieprocedure van kortsnuitige honden welke is gepubliceerd op 1mei 2020
.
Verzoek 2:
– De Raad van Beheer onderschrijft de stelling dat de rasstandaard leidend is en steunt de open brief van de FCI Standards Commission aangaande brachycefale honden.
 
Verzoek 3:
– De Raad van Beheer sluit convenanten met de betrokken verenigingen  waarbij als voorwaarde voor het afgeven van stambomen een inspanningsverplichting bij de fokker wordt neergelegd.
Deze inspanningsverplichting omvat een verplichte gezondheidstest, bij voorkeur op basis van het wetenschappelijk onderzoek van de  ‘Cambridge BOAS Research Group’ middels een licentie van de Engelse Kennel Club welke wordt gesteund door de FCI.
Gezien het vele reeds
uitgevoerde voorbereidende werk is dit op zeer korte termijn samen met de betrokken verenigingen te realiseren.

Verzoek 4:
– De Raad van Beheer stelt in samenwerking met de verenigingen een netwerk van 20 à 30 dierenartsen op waarmee de fokkers van onze verenigingen worden gefaciliteerd om de gezondheidstesten die in de      convenanten genoemd worden te laten uit voeren. Dit gaat om bijvoorbeeld de Cambridge BOAS test, Patellatest en de Ogentest (voor kortsnuitige honden). Deze dierenartsen kunnen worden getraind door een aantal specialisten (deels conform de licentie met de Engelse Kennel Club) en vormen een netwerk van test locaties in Nederland. Zo kunnen gezondheidstesten goedkoop en bereikbaar worden gemaakt, waardoor de kans groter is dat niet alleen fokdieren, maar ook nakomelingen kunnen worden getest.
Dit levert
meer data op en kan een eventuele snellere eliminatie van problemen in een ras opleveren. Deze dierenartsen vormen verder een belangrijk klankbord voor de kynologie en kunnen fungeren als ambassadeurs. Wij verwachten dat de Raad van Beheer de bovengenoemde verzoeken inwilligt en de betrokken verenigingen daarvan uiterlijk 5 juli a.s. integraal op de hoogte stelt waarna wij in goede samenwerking kunnen komen tot het behoud van de fokkerij van de genoemde rassen. 

  Mocht u niet ingaan op onze 
verzoeken daberaden wij ons op
  het
op korte termijn bijeenroepen van een Buitengewone Algemene
  Vergadering conform art. 21 van de statuten van de vereniging
  “Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland”

Hoogachtend
,
Hollandse Bulldoggen Club
Eerste Gezelschapshonden Club Nederland
Shih Tzu Club Nederland
Boston Terriër Club Nederland
Commedia Mopshonden Vereniging
Engelse Bulldog Club Nederland
Bulldog Club Nederland
Pekingees en Dwergspanielclub
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers
 

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.