Oproep

04-03-2017
Op de komende AV, 8 april 2017, zullen er o.a. bestuursverkiezingen plaatsvinden.
De secretaris Jan Schop is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Evt tegenkandidaten kunnen zich aanmelden op de wijze zoals deze in de statuten wordt beschreven.

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die samen met ons dingen willen ondernemen, bedenken, regelen.

Dit kan van alles zijn, wanneer u aangeeft wat de mogelijkheden zijn kunnen we samen kijken wat een geschikte activiteit is.

U kunt denken aan:

  • Stukjes verzinnen voor het blad
  • Organiseren van wandelingen of andere activiteiten
  • Helpen op clubdagen of juist helpen met de voorbereiding
  • Etc etc etc…..

Er is genoeg te doen!


Graag ontvangen we van leden leuke, grappige foto’s om te plaatsen in ons clubblad of op de website!