Oproep


Ter herinnering:

Van enkele leden hebben wij nog geen contributie ontvangen voor het jaar 2020. Wij verzoeken u deze bijdrage z.s.m. doch uiterlijk 15 januari 2020 aan Commedia over te maken.

De tarieven voor 2020 zijn:
Contributie leden € 27,50 per jaar
Gezinsleden € 10,00 per jaar
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (voor fokkers)

Bankrekening nummer NL25 INGB 0001 1504 75 - BIC INGBNL2A
t.n.v. Commedia te Altforst, Nederland
o.v.v. naam lid, contributie 2020

Namens het bestuur

Hetty Bischof
Ledenadministratie


Geef u aub uw emailadres door aan de ledenadministratie! Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes.


Leuke voorjaarsactie!!! Neem uw camera erbij en maak kans op de 'banner - plaats' op de site van Commedia. Voor alle voorwaarden en plaatsen van een foto zie; klik hier voor de actievoorwaarden


Binnen Commedia wordt gewerkt aan het opbouwen van een database van Mopshonden in het programma van ZooEasy. Heeft u een buitenlands stamboom in uw bezit dan zouden we deze graag ontvangen. Dit kan zijn van een hond die geïmporteerd is of een dekking van een buitenlandse reu maar het mag uiteraard ook een oud stamboom zijn. Graag zouden we een kopie ontvangen op  (tijdelijk buiten dienst)
Alvast hartelijk dank.


We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die samen met ons dingen willen ondernemen, bedenken, regelen.

Dit kan van alles zijn, wanneer u aangeeft wat de mogelijkheden zijn kunnen we samen kijken wat een geschikte activiteit is.

U kunt denken aan:

  • Stukjes verzinnen voor het blad
  • Organiseren van wandelingen of andere activiteiten
  • Helpen op clubdagen of juist helpen met de voorbereiding
  • Etc etc etc…..

Er is genoeg te doen!


Graag ontvangen we van leden leuke, grappige foto’s om te plaatsen in ons clubblad of op de website!