Uithoudingstest

De fokkers van Commedia hebben nagedacht over de speerpunten binnen het fokbeleid. Het belangrijkste aandachtspunt bleek de ademhaling. Voor alle brachycephale honderrassen (rashonden met een korte snuit) is ademhaling een punt van zorg. Voor de Mopshond geldt dat er naast de erg korte snuit soms ook sprake is van een te lang zacht verhemelte dat de luchtpijp (deels) af kan sluiten, terwijl de luchtpijp vernauwd kan zijn. Dergelijke problemen worden met een moeilijk woord door de dierenarts “brachycephaal obstructief syndroom” afgekort “BOS” genoemd.

Sommige rasverenigingen kozen ervoor om röntgenfoto’s te maken van de luchtpijp. Verscheidende medische specialisten geven echter aan dat dit geen betrouwbaar beeld schetst over de kwaliteit van de ademhaling. Om deze reden is het verstandiger om te onderzoeken hoe de mopshond adem haalt tijdens en na inspanningen. Ook is het belangrijk te bekijken hoe snel de mopshond herstelt na inspanningen. Hiertoe wordt onder andere de hartslag gemeten voorafgaand aan de inspanning, meteen na de inspanning en een aantal minuten later.

Een goed ademende mopshond legt zonder problemen de te lopen afstand af (1 kilometer wandelen binnen 11 minuten). Wanneer de ademhaling gepaard gaat met “snurkende” en of “zagende” geluiden dan kan dit bij de dierenarts zorgen opwekken over deze ademhaling. Verreweg de meeste mopshonden die aan de uithoudingstest deelnemen vertonen geen ernstige gebreken aan de ademhaling.

Er zijn twee uitkomsten van deze test mogelijk. De mopshond is geslaagd of hij is gezakt. De fokker mag op basis van de bevindingen van de dierenarts inschatten of een herkansing zinvol is. Dit kan zinvol zijn wanneer de Mops ten tijde van de test te dik was, terwijl de temperatuur relatief hoog was. In zo’n geval kan het goed zijn de hond beter in conditie te brengen en een herkansing te doen.

Het is niet verstandig om te fokken met een mopshond met zware ademhalingsproblemen. In de praktijk is tot op heden niet gefokt met mopshonden die waren gezakt voor deze test (en niet waren geslaagd voor een herkansing).

Ook wanneer je niet gaat fokken is het mogelijk om deel te nemen aan een uithoudingstest. Wanneer je niet fokt, kan je natuurlijk zelf ook kijken of je mops goed adem haalt wanneer je een stuk gaat wandelen.

Commedia zal het fokbeleid periodiek evalueren. We hopen dat deze uithoudingstest de ademhaling van onze mopsen verbetert. De toekomst zal leren of deze test voldoende is, of dat er nog andere maatregelen genomen moeten worden om de gezondheid te optimaliseren.

We houden u op de hoogte!

Formulier uithoudingstest