Het lidmaatschap van Commedia

De tarieven voor 2022 zijn:
Contributie leden € 27,50 per jaar. ( + € 2,50 administratie kosten, eenmalig voor nieuwe leden)
Gezinsleden € 10,00 per jaar.
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar.
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (voor fokkers)

Bankrekening nummer NL25 INGB 0001 1504 75 – BIC INGBNL2A t.n.v. Commedia te Hoogerheide, Nederland o.v.v. contributie 2021 naam,  lid of gezinslid/jeugdlid en/of websitevermelding 

Voordat U onderstaand formulier invult raden we U aan om de Statuten en het Huishoudelijk reglement te lezen.

Voor iedere inschrijving als lid, gezinslid of jeugdlid (jonger dan 18) dient U een formulier in te dienen.

Hieronder staan in het blauw de linken naar onze huisregels.

De Europese AVG wetgeving verplicht Commedia U toestemming te vragen om uw gegevens
vast te leggen voor de administratie en/of websitevermelding.

Namens het bestuur

Hetty Bischof
Ledenadministratie            

    

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.