Het lidmaatschap van Commedia

De tarieven voor 2021 zijn:
Contributie leden € 27,50 per jaar. ( + € 2,50 administratie kosten, eenmalig voor nieuwe leden)
Gezinsleden € 10,00 per jaar.
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar.
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (voor fokkers)

Bankrekening nummer NL25 INGB 0001 1504 75 – BIC INGBNL2A t.n.v. Commedia te Hoogerheide, Nederland o.v.v. contributie 2021 naam,  lid of gezinslid/jeugdlid en/of websitevermelding 

Voordat U onderstaand formulier invult raden we U aan om de Statuten, Huishoudelijk reglement en de Erecode te lezen, zodat U op de hoogte bent van onze huisregels !

Voor iedere inschrijving als lid, gezinslid of jeugdlid (jonger dan 18) dient U een formulier in te dienen.

Deze erecode is na bevestiging voor onbepaalde tijd geldig.

De Europese AVG wetgeving verplicht Commedia U toestemming te vragen om uw gegevens
vast te leggen voor de administratie en/of websitevermelding.

Voor iedere inschrijving dient U een nieuw formulier in te vullen.

Namens het bestuur

Hetty Bischof
Ledenadministratie