Beste Commedia leden,

Het bericht van de Raad van Beheer dat maandag 11-5-2020 via de nieuwsbrief aan iedereen verstuurd is, is ook bij het bestuur hard aangekomen.

Het bestuur beraadt zich op dit moment op de vervolgstappen die genomen zouden kunnen worden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om een zo goed en snel mogelijke oplossing te vinden voor de impasse waarin wij ons momenteel bevinden. Deze vervolgstappen zullen uiteraard niet zonder overleg met U, de leden van Commedia, genomen worden.

Hopelijk volgt er spoedig overleg met de betrokken partijen zodat wij eensgezind een vuist kunnen maken voor het behoud van ons ras.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Commedia

Joke Abbenhuis
Voorzitter

Klik hier voor de volledige tekst van de Raad van Beheer

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.