Nieuws           Beste pup koper          De 5W’s

Herfstsfeer

Welkom op de website van Commedia, de eerste door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond. Op deze site vindt u onder meer informatie over ons ras, onze fokkers en hoe u lid kunt worden van Commedia. Als u lid wordt, ontvangt u 1 maal per jaar een clubblad, een blad voor en door leden, en een aantal malen per jaar een digitale nieuwsbrief. Ook ontvangt u dan informatie over de leuke evenementen die de vereniging organiseert en waaraan alle leden kunnen deelnemen

Voor meer informatie over de Raad van Beheer klik je hier.


Pentekening

In december 2019 heeft het nieuwe bestuur van Commedia het roer over genomen, en hebben we u vol enthousiasme verteld wat voor leuke en nuttige activiteiten we van plan waren te organiseren voor 2020. Toen konden we nog niet bedenken wat er de laatste tijd over u en ons heen is gekomen.

Het bestuur hoopt dat u begrijpt dat het corona-virus ook voor onze vereniging ingrijpende gevolgen heeft. We willen immers niet dat de gezondheid van onze  leden in gevaar wordt gebracht door activiteiten die door Commedia worden georganiseerd.

 

1,5 meter
 

Gelet op de maatregelen en aanbevelingen van zowel onze regering als de Raad van Beheer, heeft het bestuur besloten alle bijeenkomsten op te schorten. We zullen pas weer bijeenkomsten kunnen organiseren als de corona-situatie dat toelaat. Dat betekent dat de Algemene Leden-vergadering, die voor 2 mei was aangekondigd, maar ook de kampioenschaps-clubmatch, waarvoor we nog geen datum hadden vastgesteld, zullen worden verschoven naar een nog te bepalen datum. Ook de wandelingen en andere bijeenkomsten, zoals het fokkersoverleg, zullen worden opgeschort.

Pentekening MopshondDe Algemene Ledenvergadering zal daarom plaatsvinden op een tijdstip dat niet voldoet aan de statuten. We gaan er van uit dat u begrijpt dat dit ten gevolge van overmacht niet anders kan. Het uitstellen van de ledenvergadering en andere bijeenkomsten betekent ook dat de ontwikkeling van nieuw beleid, dat wij samen met u willen ontwikkelen, vertraging oploopt. We zullen u daarover via de website op de hoogte blijven stellen. Voorop blijft echter staan dat we ingrijpende wijzigingen niet zullen doorvoeren zonder overleg met de leden. Als u vragen heeft over deze onderwerpen, kunt u die aan het bestuur stellen via het e-mail adres van de bestuursleden, zoals vermeld op de website. In de tussentijd: let op elkaars gezondheid, en op het welzijn van uw Mopsen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Commedia


 

Galerij foto's

Vindt u het leuk om op de hoogte te zijn?  
Mopsenliefhebbers te ontmoeten op bijv. één van onze wandelingen?
Een aantal maal per jaar een nieuwsbrief ontvangen?  
Meer mops eigenaren ontmoeten? 
Word dan lid en blijf op de hoogte van onze mopsenclub. 

Klik hier om lid te worden!