Geboorte aangifte

De geboorte aangifte kan ingediend worden via onderstaand formulier,

Vergeet aub niet de verplichte afdracht a €30,00 te voldoen!

€30,- per geboren nest, o.v.v. Nestafdracht + naam Teef

Bank: NL25INGB0001150475

BIC: INGBNL2A
t.n.v. Commedia te Altforst.