Geboorte aangifte

De geboorte aangifte kan uitsluitend ingediend worden via onderstaand formulier en moet binnen 10 dagen na de geboorte door Commedia zijn ontvangen.

Wanneer dit formulier niet ontvangen is binnen de daartoe gestelde termijn wordt het nest niet vermeld op de website van Commedia.

Vergeet a.u.b. niet de verplichte afdracht a  € 30,00  te voldoen!

€30,- per geboren nest, o.v.v. Nestafdracht + naam Teef

Bank: NL25INGB0001150475

BIC: INGBNL2A
t.n.v. Commedia te Altforst.