ERECODE COMMEDIA   

Liefde en respect voor de Mopshond zijn de uitgangspunten van de leden van Commedia.

Daarom zullen de leden ervoor zorgen dat de doelen uit de onderstaande erecode worden nagestreefd.

1: 
Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten :
– Hoeveelheid en Kwaliteit van voedsel en water
– Passende huisvesting
– Veterinaire zorg – Opvoeding en training
– Aandacht, beweging en liefde.

2: 
Alle leden/fokkers dienen zich te houden aan de erecode van Commedia

3:     
Het is niet toegestaan een hond te verkopen als redelijkerwijs het van te voren bekend is dat door de nieuwe eigenaar wordt gehandeld in strijd met de erecode en statuten van COMMEDIA.

4a:     
Bekend zijn met de rasstandaard van de Mopshond. Weten dat het doel van het fokken is het instand-houden en verbeteren van de kwaliteit van de Mopshond. De FCI rasstandaard wordt gebruikt als leidraad bij het fokken.

4b:     
Crossbreeding is alleen toegestaan, na overleg met het bestuur van Commedia en op grond van een door de Raad van Beheer goedgekeurd fokplan. De pups geboren uit deze kruising worden ingeschreven in het voorlopig stamboek register van de Raad van Beheer.

4c:      
Leden die op eigen initiatief mopshonden kruisen met andere rassen en niet voldoen aan punt 4: b) wordt per direct uit het lidmaatschap ontzet, conform art.16 van de statuten van Commedia

5:     
De statuten, de erecode, het verenigings fokreglement en het toekomstige Fokbegeleidingsplan dienen op grond van de statuten van Commedia te allen tijde te worden nageleefd door alle leden van Commedia

6:     
De eigenaar van de dekreu is verplicht om evt. tentoonstellingsbewijzen en gezondheidsafwijkingen met betrekking tot de dekreu te vermelden aan de eigenaar van de fokteef.
De eigenaar van de fokteef is verplicht deze gegevens met betrekking tot de fokteef bekend te maken aan de eigenaar van de dekreu.

De eigenaar van een dekreu zal alleen teven accepteren voor een dekking die voldoen aan het VFR van Commedia / Fokbegeleidingsplan Raad van beheer

7:     
De eigenaar/fokker van de te verkopen pups is verplicht de bij de pup behorende op dat moment geldige documenten (Honden paspoort) met de daarin vermelde gegevens over de pup en voor de op dat moment geldende verplichte inentingen te overhandigen. Tevens is hij verplicht  de stamboom van de pup, uitgegeven door de Raad van Beheer, zo spoedig mogelijk te overhandigen aan of aangetekend te versturen naar de koper van de pup .

8:     
De koopovereenkomst en andere afspraken tussen fokker en koper van de pup dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een koopcontract, dat is opgesteld op basis van de meest recente versie van het koopcontract van Commedia.

9:     
Alle hondeneigenaren dienen met de honden om te gaan en te fokken met als hoofddoel het welzijn van de individuele hond respectievelijk het ras te verbeteren.

10:   
Alle leden zijn verplicht om zich sportief te gedragen op alle Sociale media kanalen en tijdens COMMEDIA  activiteiten en andere officiële hondenevenementen om zo de goede naam van COMMEDIA niet aan te tasten.

11:   
Het bestuur van COMMEDIA is te allen tijde gerechtigd om het bij de fokker aanwezige hondennestje d.m.v. een bezoek  te controleren en bij onregelmatigheden adviezen te verstrekken en waar nodig sancties op te leggen

12:    
Adverteren op welke wijze dan ook met vermelding van COMMEDIA is alleen toegestaan als de desbetreffende persoon zich houdt aan alle voorschiften en reglementen (Erecode, Statuten en Fokreglement).

Ingangsdatum : . . .  – . . . . – . . . . (versie 2021)

Terug naar lidmaatschap

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.