Beste leden van Commedia,                                                                                

In december 2019 heeft het nieuwe bestuur van Commedia het roer overgenomen, en hebben we u vol enthousiasme verteld wat voor leuke en nuttige activiteiten we van plan waren te organiseren voor 2020. Toen konden we nog niet bedenken wat er de laatste tijd over u en ons heen is gekomen.

Het bestuur hoopt dat u begrijpt dat het corona-virus ook voor onze vereniging ingrijpende gevolgen heeft. We willen immers niet dat de gezondheid van onze leden in gevaar wordt gebracht door activiteiten die door Commedia worden georganiseerd.

Gelet op de maatregelen en aanbevelingen van zowel onze regering als de Raad van Beheer, heeft het bestuur besloten alle bijeenkomsten op te schorten. We zullen pas weer bijeenkomsten kunnen organiseren als de corona-situatie dat toelaat. Dat betekent dat de Algemene Ledenvergadering, die voor 2 mei was aangekondigd, maar ook de Kampioenschapsclubmatch, waarvoor we nog geen datum hadden vastgesteld, zullen worden verschoven naar een nog te bepalen datum. Ook de wandelingen en andere bijeenkomsten, zoals het fokkersoverleg, zullen worden opgeschort.

De Algemene Ledenvergadering zal daarom plaatsvinden op een tijdstip dat niet voldoet aan de statuten. We gaan er van uit dat u begrijpt dat dit ten gevolge van overmacht niet anders kan. Het uitstellen van de ledenvergadering en andere bijeenkomsten betekent ook dat de ontwikkeling van nieuw beleid, dat wij samen met u willen ontwikkelen, vertraging oploopt. We zullen u daarover via de website op de hoogte blijven stellen. Voorop blijft echter staan dat we ingrijpende wijzigingen niet zullen doorvoeren zonder overleg met de leden. Als u vragen heeft over deze onderwerpen, kunt u die aan het bestuur stellen via het e-mail adres van de bestuursleden, zoals vermeld op de website.

In de tussentijd: let op elkaars gezondheid, en op het welzijn van uw Mopsen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Commedia                                    

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.