Contributie 2022

Gelaarsde Mops

Straks, met de start van het nieuwe jaar voor de deur hoort ook de oproep, om de contributie te betalen.

Het is nog steeds slechts € 27,50 voor leden, gezinsleden € 10 per jaar en websitevermelding € 20

Betalen doet U eenvoudig door het bedrag over te schrijven naar Bankrekening NL25 INGB 0001 1504 75 –  BIC INGBNL2A 

Ten name van: Commedia te Hoogerheide, Nederland

Met vermelding van Contributie 2022 met Uw naam + (welk lidmaatschap(pen)? Lid, gezinslid of jeugdlid en/of websitevermelding

.