Voorstellen Bestuur


Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er een bestuurs-wisseling heeft plaats gevonden binnen onze zo geliefde Mopshondenvereniging Commedia.

Graag willen onderstaande bestuursleden zich aan u voorstellen. Velen van u zult hen vast al kennen, maar een korte introductie is altijd prettig.  
Ikzelf zal het spits afbijten.

Mijn naam is Joke Abbenhuis, 55 lentes jong en tot over mijn oren verliefd op de ras zuivere Mopshond.
Als voorzitter van Commedia zal ik trachten in te zetten op het behoud en verbetering van ons prachtige ras. Zoals een collega onlangs gezegd heeft, en ik citeer, "we gaan het niet makkelijk krijgen, maar moeilijk gaat ook!"

Rest mij nog u allen een fantastisch nieuwjaar toe te wensen en ik hoop u in goede gezondheid in 2020 te mogen ontmoeten.

Joke


Veel Mopsliefhebbers kennen mij meer van mijn VikingMops-foto’s dan dat ze mijn werkelijke naam, Wendy Davenschot, kennen.
Een aantal jaren fotografeer ik veelal mijn eigen 3 Mopshonden en deze foto’s worden in diverse landen ook door andere Mopsverenigingen gebruikt.
In mijn dagelijkse werk als Gebiedsmanager bij de combi NONed, een samenwerkingsverband tussen Nutspartijen en aannemers, help ik organisaties/medewerkers om dingen anders te doen en om andere dingen te doen.
Voor mijn gevoel is dit binnen Commedia nu ook nodig.
Niet alleen omdat er, gezien de gezondheidsdiscussie rondom de kortneuzen in Nederland, een grote kloof is ontstaan tussen de diverse fokkers maar ook omdat er wat meer aandacht voor de liefhebbers moet en mag zijn.
Daarom heb ik mij als bestuurskandidaat verkiesbaar gesteld en mag ik de rol van secretaris invulling geven.
Mijn wens voor het nieuwe jaar zal zijn, dat we weer eensgezindheid, vertrouwen en saamhorigheid in onze vereniging terug kunnen krijgen.

We hebben namelijk een gezamenlijke passie, de Mops.

Wendy Davenschot


Mijn naam is Harrij Luijkx. Ik heb ruim 25 jaar bij een Kynologenvereniging in West-Brabant les gegeven als instructeur. Door de jaren heen heb ik met plezier diverse takken van de hondensport doorlopen zoals gehoorzaamheid, speuren, Agility, IPO training, tot zelfs schapen drijven aan toe.
Totdat ik zo’n 8 jaar geleden Janet leerde kennen en besmet werd met het mopsenvirus.
Daardoor heb ik besloten om mij in te zetten om de rasechte Mopshond voort te laten bestaan.
Mijn functie's in dit bestuur bestaan uit penningmeester en webmaster.

Harrij Luijkx


Graag wil ik mij, Anette van der Meijden, voor stellen als nieuw bestuurslid van commedia.
Fokken doe ik al zo’n 30 jaar, ik ben begonnen met de Welsh Corgi Pembroke en kort daarna overgestapt naar de Schotse Herdershond korthaar, de laatste 15 jaar fok ik ook mopshonden. Ik geniet enorm van die kleine donderstenen. Ik vind het leuk om af en toe naar een show te gaan met mijn mopsen en mijn collies.
Ook heb ik in het verleden al een bestuursfunctie gehad binnen Commedia. In mijn dagelijks leven ben ik buitendienst medewerker van de Raad van Beheer. En verder zorg ik thuis samen met Jan voor een Newfoundlander en een korthaar Collie en 8 Mopshonden.
Ik ben blij dat we commedia weer een nieuw leven kunnen geven, zo dat we hopelijk een gezonde vereniging kunnen door geven aan onze nieuwe generatie fokkers. Mijn bezigheden binnen Commedia zullen het organiseren van evenementen en shows zijn.

Anette van der Meijden


Mijn naam is Hetty Bischof. Ik houd me binnen Commedia bezig met de leden administratie.
Tot nu toe heb ik met veel liefde en passie een paar nestjes Mopshonden mogen fokken. Mijn doel is dan ook om de gezondheid van de Mops te verbeteren zodat er nog meer mooie en gezonde puppy's mogen volgen. De vereniging draag ik een warm hart toe omdat wij, liefhebbers en fokkers, hier samen komen om onze liefde voor deze geweldige honden te delen.

Hetty Bischof


Hallo, Ik ben Jan Grit. Mijn vrouw en ik fokken al lang Mopsen. Ik heb een aantal jaren geleden ook in het bestuur van Commedia gezeten. In dit nieuwe bestuur zal ik mij bezig gaan houden met fokkerij en gezondheid. Ik zit in de werkgroep fokkerij en gezondheid van de Raad van Beheer, dus dat komt goed uit. In het dagelijks leven ben ik gerechtelijk deskundige; ik adviseer rechters, in mijn geval met name over het werkveld van het ministerie van LNV. Ik hoop bij te dragen aan het herstel van het vertrouwen in Commedia en aan de gezondheid van de Mops.

Jan Grit